جدیدترین محصولات

مغز گردو اعلا (200 گرمی)

(کد محصول: 21801)
واحد: بسته
30,000 تومان

ترب

(کد محصول: 20430)
واحد: کیلوگرم
6,900 تومان

تره فرنگی

(کد محصول: 20429)
واحد: کیلوگرم
8,900 تومان

توت فرنگی

(کد محصول: 20128)
واحد: کیلوگرم
18,900 تومان

پرتقال تو سرخ (خونی)

(کد محصول: 20125)
واحد: کیلوگرم
6,900 تومان

لیمو شیرین

(کد محصول: 20103)
واحد: کیلوگرم
5,900 تومان

گریپ فروت

(کد محصول: 20107)
واحد: کیلوگرم
5,900 تومان

سیب سبز

(کد محصول: 20111)
واحد: کیلوگرم
12,900 تومان
واحد: کیلوگرم
5,900 تومان

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS